Vålberget, Bogen

Skrivelse ism bortaccorderandet av hustrun Marit Ersdotter i Wålberget.


Vålberget, Bogen. Ett arbetslag med plantsättare.
Fotot satt i en anteckningsbok efter Erik Solberg.

Tillbaka