Sigfridstäppan,  Bortan

Lägenhet sydväst Simonsåsen. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6652498 / 1317749 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse.I området är
odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989)

Tidningsnotis från Arvika Tidning om "Siffristäppa".den 3 mars 1955.

Tillbaka