Bosebyn

Torp och gårdar
Baggrönningen
Bråten
Dagåsen
Der Nole,
Der Oppe
Der Oppe, Norra
Elofsstugan
Falla, Norra
Falla, Södra*)
Gammelbråten
Gunnarsbråten Södra
Gärdet
Hagbråten
Hagen Nedre
Hagen Övre
Haget

Liden
Lillåsen
Lukus*)
Lyckan
Myrbråten
Nolgärdet
Nygärdet
Nystuga
Nytomta
när Mannkvista
Oppstuga Norra
Oppstuga Södra
Sandåsen*)
Sjöbråten
Tallmon
Tomta
Vålbråten
Vålbråthaget
Västby
Västgärdet

Till hemman