Diverse intressant

Från Inrikes Tidninar 1783 - Hoppande loppor
Kallelse till hösttinget och Kungs skjuts ordres 1859
Förslag till Järnväg Arvika-Torsby
Anteckning på en bouppteckning
Tröskning
Reseskildring från Wermlands läns tidning 1878
Utdrag ur "Värmlands läns adresskalender 1894".
Från Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon.(1859-1870)
Emigrationsutredningen Bilaga VIII, Bygdeundersökningar. Tryckt 1908.
Något om kvarnar av Anders Olsson från Karlstads-Tidningen 31/8 1943
Ett ord om Gunnarskog. En artikel av Manne Ståhl 1943  
Gamla anteckningar om Gunnarskog och dess gårdar och hemman.
Gunnarskogs Bergslag - En avskrift från "Från Svarta till Vita kol" av Carl Erco.
register dödsannonser
Adolfsson Agda


 Tillbaka