Protokoll mm

Äldre protokoll, kassaböcker, anteckningsböcker mm är tänkt att publiceras här
i digital version. Dokumenten är i DjVu-format. Filstorleken i DjVu-format är mycket
mindre än i PDF-format. För att kunna titta på dokumenten behövs en särskild bildläsare, en DjVu-plugin.  Första gången som tjänsten ska användas måste man ladda hem denna. Den är gratis. Ladda hem den behöver man göra bara en enda gång. Länk till detta program finns under bilden längre ner på sidan. 
OBS Denna sida har ej fungerat  för mig när det gäller att hämta programet för DjVu.
         Har nu försökt med Google Chrome som webläsare och med den gick det bättre.
         Jag vore tacksam om någon skriver till mig och talar om hur det fungerar i den
         egna datorn.

Följande finns i DjVu-format:
Barnmorskan Karolinas anteckningsbok
Gunnarskogs Missionsförsamling 90 år  (jubileumsskrift tryckt 1954)