Dagboksanteckningar och brev skriva av Ludvig Mattsson

I dagarna har en bok utgivits av Anders Mattsson son till arkitekten
Ludvig Mattsson med dagboksanteckningar och brev från tiden 1908-1913.
Under år 1913 vistades han ofta i Gravås och Årbotten och en del av hans
anteckningar är därifrån. Ludvig Mattsson fotograferade även så en del foto
från  den tiden från Gunnarskog finns med  i boken.

När jag fått reda på var man kan köpa boken skall jag komplettera med detta.

Tillbaka