Bråten,  Gravås

Backstuga på allmänning söder Norli, Gravås.
(OrtReg 1941)

Här bodde Kajsa Magnusdotter Stam tills hon flyttar till
ålderdomshemmet 1919. År 1927 flyttar Maria Löfgren
född 1855 24/1 hit. Hon dör 5/3 1930.
År 1930 flyttar Johan Nilsson "kotisJohan" född 1876 1/5.
Han flyttar till Tobol och Erikshagen 1931.
Den siste som bodde här hette Per och var svåger med
forstmästaren, som bodde på andra sidan vägen.


Kajsa Magnusdotter Stam vid Bråten i Gravås. Foto: Ludvig Mattsson 1913-14.

Tillbaka