Där Sö i Gravås
Förr även Burmansgården efter en skollärare Burman, som bodde
här under senare delen av 1800-talet.
Här låg den gamla gästgivaregården i Gravås, vilken bl.a. omtalas i
beskrivningen till ekonomiska kartan. (OrtReg 1941)

Anders Olssons anteckningsbok 8:1:
Snickaren Nils Nilsson, bodde på Mällanmon, Gravås. Han påstås ha varit en mycket "välhänt",
skicklig yrkesman; bland annat förfärdigade han en vävstol åt konstväverskan Cajsa Jonsdotter,
Där Framme. Denna vävstol med 24 trampor, var mycket omsorgsfullt utförd. Den blev slutligen på
grund av sin skrymmande storlek sönderslagen av Anders Jonsson, Där Sö, Gravås.
En förnämlig drällduk av Kajsa Jonsdotters tillverkning, kallas "Sveriges vapen", skall
finnas på Värmlands Museum, Karlstad.
Konst väverskan Cajsa Jonsdotter var född Där Sö i Gravås dotter till hemmansägaren
Jon Andersson. Hon var gift med skräddaren Anders Andersson, Där Framme. Gården
Där Sö övertogs av brodern Anders Jonsson;  en dotter till honom blev gift med skolläraren
J.Burman, vilka i sin tur övertog Där Sö. Burmans hustru, Stina, var den sista av den 
gamla släkten som bebodde Där Sö. Fyra av ägarna före henne skall ha hetat Anders
Jonsson och Jon Andersson. Av Cajsa Jonsdotters 3 systrar blev Hedvig gift med
glasmästaren Frans Wilh. Hirsch och bosatt på Tomta i Gravås. Märta blev gift med
Olof Persson på Lycka i Bortan.
Cajsa Jonsdotter var en mycket skicklig väverska. I den vävstol som snickaren Nils
Nilsson förfärdigade för hennes räkning, utförde hon säkerligen en stor mängd präktiga
och konstfulla vävnader: dräll, mattor, klädnings- och västtyger, schalar m.m.
Två st. vävböcker finnas Där Framme, Gravås: Den ena: "Avhandling om drällens och dubbla
golfmattans tillverkning, med begagnande av harnesk-rustning" författad av J.E.Ekenmark
och systrar, synes ha varit Cajsas lärobok. På insidan omslaget läsas följande
anteckning med god handstil: Ankommit med posten från Postinspektor Nilsson den
24 aug. 1829 och kostar 5 Rd 24 s.Banco. Jon Andersson.
Därunder med tydlig och vacker handstil samma anteckning utom priset: 5 Rd 25 öre Sm
undertecknat Cajsa Jonsdotter.
Boken innehåller, utom ritningar och beskrivningar på vävstolen och instruktion med
tabeller och dylikt för vävning, även en del mönsterplanscher såsom Riddarstjernan,
Fransyska Rosen, Dubbla Ducater, Kyrkan, Slottet med flera. Av ritningen till vävstolen
är en del bortrivet. Den andra är en räkenskapsbok, där väverskan uppritat en hel del
mönster och tabeller. Visar att hon varit en mycket kunnig yrkesmänniska. På insidan
pärmen är handskrivet: M Jonsson, Träskog den 14 Maij 1821. På första sidan:
Mönster-Bok af Cajsa Jonsdotter i Grafås. Boken innehåller ett 40-tal mönsterritningar
till olika slags vävnader samt tabeller till desamma. Dessutom ett 40-tal tabeller
utan mönster.
Såväl före som efter Cajsa Jonsdotter ha flera medlemmar av hennes släkt utmärkt sig
för handskicklighet. Jon Andersson och Olof Andersson i Gravås snickrade dörrar till
bänkarna i Gunnarskogs kyrka 1746 och erhöllo för detta arbete 24 daler silvermynt
(L.Brodin). Denne Jon Andersson kan vara den äldsta av de förut nämnda ättlingarna
av släkten med namnen Jon Andersson och Anders Jonsson omväxlande från far till son.


Där Sö, Gravås.    Foto: Ludvig Mattsson

En ung Erik Allan Eriksson    Foto: Amelie Rydberg, Arvika

Från köket Där Sö.  Hjälp i köket: Mari Jansson från Västergyllen.
Foto: Ludvig Mattsson.
  En tidningsartikel om Hanna mor till Erik-Allan.
  En bild på Erik-Allan som torghandlare

Tillbaka