Gravås - Uppgift från "Institutet för språk och folkminnen. P O Granér 1941.

Gravås. Första leden torde vara grav i betydelsen "fångstgrop" t.ex. för varg eller älg. Meddelaren Anders Olsson i Norli f.1885 kände till åtminstone fyra tydliga rester av sådana gamla fångstgropar inom hemmanet. - En tvivelaktig folketymologi gör gällande att här varit gammal gravplats. Bebyggelsen ligger till större delen på en ås.
Hemmanet skall på 1600-talet ha varit det största i socknen. Enl den nämnde meddelaren en synnerligen kunnig och intresserad hembygdkännare är troligen Tomta, Där Sö, Åsen o. Nordmon eller Sörmon de äldsta hemmansdelarna. Där Framme o. Västgöl också mycket gamla. "Grafås skogslott sammanhänger med hemegorna medelst en drefgata utmed Backsjön. Skjutsstation finnes på egorna" (beskrivningen till ekonomiska kartan). Det bör påpekas att denna drevgata hör till Säterud, ej till Gravås. (Någon skjutsstation finns f.ö. ej längre)
Inbyggarna: gravåsinger
Öknamn: gravåstarmane (används ej numera)
 
Tillbaka