Hannelund, Gravås

Namnet användes så gott som aldrig - man säger
när Edgren efter ägaren, som hade detta namn. Hans
fru Hanna har tydligen inspirerat till namnformen
Hannelund som förekommer i kyrkboken. (OrtReg 1941)

Tillbaka