I Lycka, Gravås

Det finns två registerkort från Ortnamnsregistret - Institutet för Språk och Folkminnen (1941)
varav jag tror att detta tillhör I Lycka:
Lyckan, Gravås hemmansdel. Egendomen som är en avsöndring
från Där Sö ligger intill Där Öste.

I Lycka, Gravås Foto: Anders Olsson, Gravås

Tillbaka