Intaket,  Gravås

Utlagt torp till Där Sö.
Nu åkrar här med detta namn.
(OrtReg 1941)

Tillbaka