Kållrönninga Norra, Gravås

Stället hör till Dit Öste i Gravås. Kållrönninga
uppdelad på två egendomar på 1860-talet. (OrtReg 1941)

Kållrönninga, Gravås          Foto:Anders Olsson, Gravås

Kôllerönninga",Gravås         Fotograferad på 1980-talet av Lars-Olof Olofsson
                                            efter att fönster och brädfodring bytts.

Torpet köptes 1947 av Erland Olofsson och hans fru Nora. Det ägs nu av deras barn
Lars-Olof Olofsson och Gunilla Olsson.
Innan Erland Olofsson köpte torpet hyrdes torpet av Anna "på Posten" i Gravås (Anna på Åsen)
med familj. Torpet bestod av rum och kök samt ett oisolerat skafferi och tvättrum.

Tillbaka