(På) Lycka, Gravås

Två registerkort från Ortnamnsregistret - Institutet för Språk och Folkminnen (1941)
varav jag tror detta tillhör På Lycka:
Lyckan hemmansdel, Gravås - ligger på en höjd mitt för
Nordmon, nära Backsjön.

Från Anders Olssons anteckningsböcker:
"Magnus Gunnarsson, På Lycka i Gravås, vilken kan ha varit den förste bonden å denna
gård, hade tegeltillverkning som binäring till jordbruket. Denna småindustri torde t.o.m.
ha blivit huvudsysslan; han synes ha försummat jordbruket. Personer i Gravås vill minnas
att han "red"  leran varav teglet tillverkades. En häst med vanligen en pojke som ryttare,
reds runt om i den våta leran som utbretts på ett fast och jämnt underlag. Uttrycket att
"re ler" torde ha uppkommit av denna arbetsmetod. Senare började man använda s.k.
"lerkranar" vilka även kördes runt med häst i likhet med hästvandringen till ett tröskverk."

Lyckan, Gravås        Foto: Anders Olsson, Gravås

På Löcka, Gravås.      Foto: Anders Olsson, Gravås

Tillbaka