Mellanmon, Gravås

numera borta.    (OrtReg 1941)

Anders Olssons anteckningsbok 8:1:
Snickaren Nils Nilsson, bodde på Mällanmon, Gravås.
Han påstås ha varit en mycket "välhänt", skicklig yrkesman; bland annat förfärdigade han
en vävstol åt konstväverskan Cajsa Jonsdotter, Där Framme. Denna vävstol med 24 trampor,
var mycket omsorgsfullt utförd. Den blev slutligen på grund av sin skrymmande storlek
sönderslagen av Anders Jonsson, Där Sö, Gravås.
En förnämlig drällduk av Kajsa Jonsdotters tillverkning, kallad "Sveriges vapen", skall
finnas på Värmlands Museum, Karlstad. 

Anm. Kajsa Jonsdotter bodde Där Framme och foto på drällduken "Sveriges vapen" finns där. 

Tillbaka