När Postmarta,  Gravås

Lägenhet nu riven. Låg på allmänningen intill
Bråten - ungefär 100 m syd Norli. Post-Marta var
lantbrevbärare. Hon dog för 55-60 år sedan.
(OrtReg 1941)

Tillbaka