Tomtängen, Gravås

Arbetarsmåbruk. Avstyckning från Tomta.
(OrtReg 1941)

Gravås, Tomtängen. Foto: Anders Olsson, Gravås

Tillbaka