På youtube har funnit Adele Augustsson, som spelar durspel:
Rallarpolka
Fantasisnoa
Sonja reinländer
Skogstadpolka
Juniorvalsen
Vals i vellinga
Reinländer
Uppat o atte
Mera luft i bälgen
Reinländer från Jösse härad
Krösa Majas gånglåt
Buk i mjölkbuen
Lindgrens tivoli
Norsk hambo
Gammel reinländer
Sist i Økten(sist i kön)


Tillbaka