Näset, Gröttvål

I husförhörslängd för Gunnarskog 1806-11 (AI:5 sid 120) är Näset under Gröttvål omnämnt.
Här bor afsk. fältjägaren Anders Erson Fjellfält född 1767 i Abborrsjön
och hans hustru Ingeborg Andersdotter född 1767 i Stavnäs och barnen:
dottern Maria född 29/11 1796,
dottern Kari född 26/5 1799,
dottern Anna född 5/7 1802 död 28/1 1810 av rödsot,
sonen Anders född 1/4 1806 och
dottern Kjersti född 29/5 1809 död 24/1 1810 av rödsot.

Tillbaka