Dalsro

Vanligen (efter ägaren): När Ekman.

(Inst. f. språk o. folkminnen/PO Granér 1941)

Tillbaka till Ingersbyn