Illissätern, Ingersbyn

torp, numera utlagt, Ingersbyn.
Prep: på
Nysäter på ekonomiska kartan
Illis = mansnamnet Elis.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6631815 / 1326317 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, rester av
stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 551:1)

Tillbaka