Nordtomta, Ingersbyn

Gamla gården flyttad. Är nu hembygdsgård. (OrtReg 1941)

Anteckningar på några lösa blad i hembygdsföreningens handlingar:
”Hembygdsgården har stått i Ingersbyn och hetat Nordtomta. Den är 76 år gammal
och byggd av Per Persson, Dammlycka, Lilla Årbotten 1860. Den ägdes av hemmansägare
Nils Andersson och hans hustru Maria Andersdotter. Vid hans från fälle övertogs
gården av två av sönerna Daniel och Nils. Dessa sålde den sedermera till
Billeruds AB (1917). Gården bytte sedan ofta arrendatorer, tills hr Robert (skall vara Emil)
Österman inköpte den, och av honom köpte Gunnarskogs Hembygdsförening huvudbyggnaden
för en summa av 3000 kr. Byggnadens nedtagning och uppsättning på denna plats har dragit
en kostnad av 3500 kronor, därav har skänkts c:a 800 kr och arbetet har utförts av
byggmästarna Johan och Arvid Johansson och Johan Karlsson, Årbotten”.
(Ovanstående är från Anders Olssons i Gravås anteckningar)

Gamla huset på Nordtomta, Ingersbyn - numera hembygdsgård.     Foto: Anders Olsson, Gravås

Se reportaget
 

Tillbaka