Rågen, Ingersbyn

Utlagt torp. Hörde till Nordtomta. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6631014 / 1326338 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x6 m (Ö-V), och 1 spisröse, samt rester av
stenmurar? och röjningsrösen. Området är sönderkört av skogsmaskiner.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 553:1)

Tillbaka