Sätern, Ingersbyn

Utlagd sedn c:a 15 år.
Ingersbysätern på ekonomiska kartan. (OrtReg 1941)

Tillbaka