Åsänga, Järperud.

Enligt församlingsboken flyttade Klas Holm till Åsänga 3 nov. 1933.
Tidigare ägare enl. samma bok var Daniel Danielsson (f.20/2 1854).
Hans hustru hette Ida f. Eriksdotter (f.28/7 1869)

Klas Holm (f.6/10 1887) kom från Ny socken tillsammans med hustrun
Marta f. Danielsson (f.12/3 1894) och sonen Karl Holger (f.19/2 1916)

 
Åsänga, Järperud

Tillbaka