Där Väste, Kättersrud  

Utlagt torp i Kjettersrud, låg mellan Lycka och Där Oppe.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6631448 / 1316292 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 12x5 m (N-S) med spismursröste samt
kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 513:1

Tillbaka