Grådalsstugan 

backstuga, Kjettersrud, hör till Sälboda gård.
Ligger på gränsen mot Säterud.
(OrtReg 1941)

Grådalsstugan                              Foto:Anders Olsson, Gravås

A.O.
Den s.k. Grådalsstugan i Kjettersrud är uppförd år 1845, eller möjl. strax förut,
av en skomakare Friman. Timret till stugan skänktes av Säteruds hemmansägare och
tomtplatsen av ägaren till Sälboda bruk och herrgård, mot skyldighet för Friman att
erlägga arrende i form av arbete. Kontrakt skall ha funnits härå men man vet ej om
de förkommit. Frimans barn blevo utflyttade och stugan beboddes sedan av Grådal,
efter vilken den uppkallats. Byggnaden är uppförd i norr-söder med två fönster mot
öster och ett mot söder. Planmått 6,50 x 4,60 m. Låg, knuttimrad med haklaft och täckt
med torv på näver. Brädfodrad utvändigt. Är nyligen täckt med bräder ovanpå nävern.
(Ant.bok 17 sid 24)

Tillbaka