Kättersrud 

Hemmansdel 
Lyder och brukas under V. Sälboda. Öknamn på innevånarna: Kjettersemörer.
(OrtReg 1941)
 
Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

Kätterud
I den äldsta jordaboken är införd en gård med namnet Kattelsrud, vilket synes vara felskrivning för Kättelsrud, d.v.s. bonden Kettils röjning. Förste kände bonden här heter Erik, vilken äger gården 1540.
Jordaboken 1548 har bonden Eluff som ägare och nu skrives gårdsnamnet Kietthelsrudtth.
Hemmanet är av de mindre vid 1600-talets början. Längden för Älvsborgs lösen 1613 upptager tre knektar i hela Gunnarskog: Per Torbjörnson i Backa, Per Amundsson i Byn och Torsten i Ketterud. Den sistnämnde är enda åbo i detta hemman.
Jordaboken 1630 har Kieljelsrudh (namnet så här) bland halva hemman och bonden Eluff som enda åbo, och i 1685 års jordabok är antecknat att hemmanet reducerats från Jonas Klingstedt såsom gammalt militiehem, men återfördes sedan med 1682 års ränta till Klingstedt på hans livstid.

Tillbaka