Labråten, Kättersrud

Koordinater (x/y) 6631205 / 1315880 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning/plats med namn. En granplanterad åker kallas Labråten på ek.kartan.
Vid 1989 års inventering kunde inga husgrunder hittas. Enligt Jörgen Blackstad,
Sälboda har detta ej varit något torp. Häradskartan 1890 saknar husmarkering.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 511:1)

Tillbaka