Lyckan 

utlagt torp under Sälboda, Ketterserud.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6631399 / 1315963 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga spår efter husgrunder men med rester av en jordkällare,
röjningsrösen och kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 512:1)

Tillbaka