Där Nere, Klanderud

A.O.
Ur protokollsbok för Gunnarskogs fattigvårdsdirektion:
Stämman den 28 mars 1868 beslöt, att angående den förut beslutade
soppkokningen skulle denna försiggå på följande ställen:
-.-.-.-; Klanderud hos Jonas Jonsson, Där Nere; .-.-.-.-.-. (Sid 7/32)

Foto: Anders Olsson, Gravås

Foto: Från Karl Herzbergs album

Ovanstående Jonas Jonsson kom till Klanderud och Där Nere år 1844.
Det var det år då Hemmansägaren och änkemannen Nils Andersson dog,
barnen flyttade till olika  platser och fastigheten såldes till J. J:n.

I husförhörslängder under 1820-,30 och 40-talen finner vi följande familj Där Nere:
Bergsman Nils Andersson född 4/2 1798 död 13/1 1844
Hustrun Marta Persdotter född 9/8 1794 död 22/7 1843
dotter Maria född 7/7 1819
son Jon född 25/11 1821
dotter Cajsa född 29/11 1824
son Nils född 7/7 1827 död 22/3 1842
dotter Märta född 24/1 1830 och
dotter Ingeborg född 27/1 1834.

Sonen Jon Nilsson flyttade år 1848 till Norge och blev känd som en mycket skicklig
smed. "Plog-Jon" som han kallades utexprimenterade vid Jönsbergs lantbruksskole,
som det synes i samråd med skolans bestyrer, Nordström, plogtyper, som bl.a. lämpade
sig för Hedmarkens steniga åkerjord. (Uppgifter hämtade från "En bok om Gunnarskog")


Kommunvapnet i Stange kommune består av en plog.

Tidningsartikel från Arvika Tidning 5 juli 1958.

Tillbaka