Intaket, Kolstad

Koordinater (x/y) 6646003 / 1316722 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund och spismur. Huset har precis blivit rivet.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 774:1)


Intaket, Kolstad.   Foto: Karl Hertzberg.

Tillbaka