Kålstad


Kolstad och Nedre Vassbotten

Ola på Hälseruds (Olof Anderssons) såg vid Nedre Vassbotten. Allstakan i
bakgrunden.

Kolstad: (Allstakan är på andra sidan bron) Bakom transformatorn
Herman Nilssons affär, vidare Boströms fastighet och Koppra.

Meddelaren trodde att Kålstad möjligen betydde
"ett ställe där man kolade". (OrtReg 1941)

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin:
KÅLSTAD
I detta gårdsnamn ingår det i samband med Kållerud nämnda fornsvenska mansnamnet Kol. Sista leden i Kålstad är ursprungligen -taken eller -taka och vid skatteläggningen 1564 skrives namnet Kolstaken; alltså bonden Kols intaka.
Längden för Älvsborgs lösen har Oloff i Kolstaken, vilken för sig, hustrun och piga är 1613 påförd en skatt av 12 mark. Jordaboken 1630 har Erik i Kålstakenn  med gården bland de ½ hemmanen. I jordaboken 1685 skrives namnet Kåhlstad och en anteckning meddelar, att hemmanet reducerats såsom militiehemman från Jonas Klingstedt, men att denne återfick hemmanet på livstid med 1682 års ränta.

Tillbaka