Övre Kolstad, Kolstad


Övre Kolstad, Kolstad.           Foto: Sven Rönning

Övre Kolstad år 1902

Övre kolstad år 1930

Tidningsartikel från Arvika Tidning 26/7 1958.

Tillbaka