Piggbacken, Kolstad

Koordinater (x/y)6645438 / 1316489 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, uppgift om. Efter vägen ska det ligga ett torp kallat Piggbacken.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 720:1)


Piggbacken, Kolstad.     Foto: Karl Hertzberg

Tillbaka