Konfirmander Bogens kyrka år 1911.

Image-map
1911 års konfirmander i Bogen var enligt konfirmandboken 29 pojkar och 28 flickor. På fotot ovan finns endast 28 pojkar - så en fattas.
Trots att fotot och konfirmandboken inte stämmer överens är jag ändå säker på att det är 1911 års konfirmander. Se nedanstående förteckning:

Johan Magnus Eriksson, 98 3/2, Axland
Olle Jansson, 97 3/12, Kösstorp
Hilmer Fritiof Augustsson, 98 20/2, Rattika
Magnus Gottfrid Andersson, 97 29/4, Trinnkärnsbråten
Magnus Andersson, 97 7/11, Åsen
Per Joel Johansson, 97 25/12, Bortan
Robert Henning Andersson, 97 18/7, Bortan
Johan Fredrik Artur Nygren, 97 24/8, Bortan
Eskil Emanuel Jansson, 96 22/8, Bortan
Karl Magnusson, 97 2/10, Bortan
6 Oscar Åsberg, 97 5/8, Bortan
Karl Henning Persson, 97 22/5, Bortan
Arvid Emanuel Johansson, 97 15/4, Bortan
Oascar Alexander Nygren, 96 19/4, Arvika Landsf.
Vilhelm Jonsson, 97 24/9, Emtnäset
Viktor Magnusson, 96 21/6, Danielstorp
Karl Bertil Holmblad, 97 31/3, Jösseforsbråten
Alfred Olaus Karlsson, 97 7/8, Hundviken
Olaus Petrus Magnusson, 97 3/12, N Treskog
Anders Ludvig Andersson, 98 6/5, Karlstorp
Johan Emanuel Pettersson, 97 6/5, Rintetorp
Karl Magnus Persson, 97 8/10, Petertorp
Fredrik Mauritz Larsson, 97 10/5, Granbäck
Magnus Johannesson, 97 13/1, Bartelastorp
Karl Julius Jansson, 97 11/8, Hovilserud, Fredros
Johan Valfrid Johannesson, 96 31/5, Hovilserud
Folke Edgar Birger Gramén, 96 8/2, Hovilserud
Gustav Albin Olsson, 97 21/1, Hovilserud
Karl August Persson, 97 10/11, Hovilserud
Beda Maria Johannesdtr, 97 25/4. Bogen
Märta Bryntesson, 98 21/4, Bogen
Emma Kristina Andersdtr, 98 4/1, Bogen
54 Augusta Emilia Magnusdtr, 97 20/9, Mjögsjöhöjden
Anna Ulrika Olsson, 97 19/9, Ekhöjden
Anna Lovisa Olsson, 97 15/9, Ekhöjden
Agnes Karolina Guldbrandsson,97 17/8, Bortan
44 Anna Betalia Lindberg, 96 4/11, Holmby
Jenny Teresia Magnusdtr, 98 24/2, Ekhöjden
Maria Justina Jacobsdtr, 98 13/4, Bortan
Marta Elisabeth Jacobsdtr, 96 27/7, Bortan
Elin Elvira Vikman, 98 8/2, Bortan
Marta Andersdtr, 98 6/3, Mangen
Anna Mathilda Karlsson, 96 10/9, Backåsen
Olga Kristna Valström, 96 23/9, Karlstorp
Maria Persson, 97 26/3, Lövhöjden
Beda Maria Johansdtr, 97 19/8, Fredros
Emma Justina Dalén, 97 24/1, Tenhöjden
Augusta Albertina Eriksson, 97 15/6, Treskog
Anna Karolina Addie Magnusson, Treskog 
Signe Kristina Rosenqvist, 96 8/2, S Treskog
Anna Maria Andersson, 98 20/2, Lövåsen
Elin Trygg, 97 12/3, Timbonäs
Anna Karolina Magnusdtr, 97 9/2, Timbonäs
Beda Fredrika Jonsdtr, 97 3/2, Timbonäs
Paulina Paulsdtr, 97 22/2, Timbonäs
Maria Kristina Forslund, 97 6/5, Timbonäs
Svea Ida Johanna Gramén, 97 26/12 Hovilserud

Tillbaka