Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1910

Tillbaka

Konfirmander i Gunnarskogs kyrka 1910.     Namn med kursiv stil har hittats på kortet.      OBS Två gossar saknas på kortet.
Backsjöbotten
Anders Andersson
Berga
Erik Olofsson
Bortan
Daniel Arvid Danielsson
Ernst Rudolf Wikman
Anders Walfrid Jonaeus
Bosebyn
Johan Birger Magnusson
Fredrik Persson
Byn
Adolf Andersson
Helmer Danielsson
Gravås
31 Einar Olsson
Axel Emanuel Dahlström
Johan Albert Nilsson
Gränsjön
Johan Oskar Johansson
Gröttvål
Karl Viktor Johansson
Johan Walfrid Jonsson
Per Nilsson
Gårdsås
Olof Nilsson Ås
Hjerperud
Anders Paul Danielsson
Artur Waldemar Hult
Johan Eskil Nilsson
Hjalmar Ludvig Persson
Karl Oskar Nilsson
Anders Edvard Andersson
Kolstad
Magnus Gustafsson
Lövnäs 
Paul Ludvig Nyqvist
Stommen
Erik Alfred Johannesson
Sälboda Östra
Karl Gustaf Byqvist
Edvin Natanael Andersson
Tobol
Anders Andersson
Gottfrid Johansson
Tollersrud
7 Karl Brunzell
Treskog Södra
Karl Hjalmar Magnusson
Olof Fritiof Magnusson
Efraim Mattsson
Tvärud
Karl Ludvig Magnusson
Gustaf Walfrid Johansson
Årbotten Lilla
Johan Rob Nyrén
Årbotten Stora
Johan Nilsson