Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1951


Tillbaka


Konfirmander år 1951  i Gunnarskogs kyrka. Namn med kursiv stil har hittats på kortet. 

Allstakan
49 Evert Augustsson
19 Majny Gustavsson
Backa Norra
15 Morgan Nyqvist
22 Inger Persson
39 Gunnel Persson
Backsjöbotten
51 Bengt Jakobsson
Berga
11 Mats Lidberg
8 Rune Persson
31 Marianne Andersson
Bortan
47 Kjell Jansson
14 Öjwind Myrén
6 Rune Persson
4 Rune Åsberg
1 Åke Martinsson
42 Monika Gryth
18 Mary Pettersson
17 Asta Älvstrand
20 Vivianne Öhman
Byn
48 Sten Lind
Gravås
3 Folke Magnusson
2 Rolf Olsson
10 Tage Rosenkvist

12 Sören Örn
35 Nancy Älvstrand
Gränsjön
30 Birgit Johansson
Gårdsås Lilla
34 Raija Tukia
Järperud
9 Allan Karlsson
45 Artur Andersson
24Gunvor Danielsson
Kjettersrud
44 Karl Erik Johannesson
Kolstad
16 Sven Magnusson
Rexed
21 Ingrid Kilstadius
Ryggestad
32 Inga-Lis Andersson
Stommen
7 Yngve Skog
46 Mats Åslund
13 Otto Pulliainen

Sälboda Östra
26 John Nilson
Säterud
50 Rolf Gävert
Tobol
37 Rut Martinsson
36 Gun Karlsson
Tollersrud
40 Maj Lind
Treskog Södra
27 John Sjöberg
5 Rolf Nilsson
41 Britt Vikström

38 Maj-Lis Kristina Ottosson
33 Barbro Inga Lisa Nilsson
23 Anne-Marie Emilsson
Årbotten Stora
52 Evert Karlsson
25 Marianne Nilsson
29 Birgit Johansson
Öjerud
53 Mats Hildingsson
Håvilsrud, Eda
43 Ingeborg Olsen
Prästen
28 Ragnar Toremark