Konfirmander Bogens kyrka 1953

Image-map
Tillbaka

Konfirmander i Bogen 1953.    Namn med kursiv stil har hittats på kortet.
Axland
1 Bo Gunnarsson
7 Inga-Britt Johansson
Bogen
2 Göte Johansson
Norra Treskog, Gunnarskog
4 Folke Mattsson
9 Barbro Johansson
Tinhöjden
6 Sivert Andersson
Gräsmark
5 Bo Paul Hobert Eriksson
3 Bror Östlund

Prästen
Komminister Evald Eriksson