Konfirmander Gunnarskogs kyrka 1902 (G326)

Tillbaka

Konfirmander 1908
Konfirmander markerade med kursiv stil har vi hittat.   En av konfirmanderna saknas på fotot.
Allstakan
Herman Leandersson
Johan Fritiof Olsson
Magnus Hagström
Olof Gustaf Nilsson
Karl Viktor Olsson
Backa Södra
Anders Andersson
Backsjöbotten
Hans Andersson
Albert Magnusson
Berga
Per Ferdinand Persson
Johan Johannesson
Bortan
Per Emil Andersson
Gustaf Ignatius
54 Karl Löfgren
Axel Fritiof Gustafsson
Macelius Magnusson
Anders Olsson
Magnus Persson
Magnus Valfrid Magnusson
Palmar Persson
Anders Gustaf Nilsson
Alfred Larsson
Martin Johannesson
Anders Viktor Thalin
Nils Andersson
Bosebyn
Hjalmar Jansson
Byn
Johan Fyr
Gravås

Anders Gustaf Andersson
Gränsjön
Johan Viktor Liberg
Gröttvål
Herman Jonathan Johansson
Einar Samuel Johansson
Anders Gustaf Andersson
Oscar Olaus Magnusson
Gårdsås
Daniel Andersson
33 Alfred Moqvist
Johan Albert Andersson
Daniel Julius Karlsson
Erik Andersson
Emil Johansson
Johan Andersson
Hjerperud
Nils Alfred Årlén
Hjalmar Fritiof Jansson
Per Viktor Johansson
Alfred Johansson
Ingersbyn
Per Johannesson
Kollerud
Anders Gustaf Nilsson
Lyred
Karl Viktor Johannesson
Rexed
Johan Fritiof Johansson
Johan Nilsson
Ryggestad
Magnus Magnusson
Stommen
Alfred Emanuel Nilsson
Sälboda
Gunnar Edvin Olsson
Johan Viktor Sandberg
Säterud
Gustaf Rob. Eriksson
Olof Fridolf Olsson
9 Rudolf Andersson
Gustaf Rob. Svensson
Treskog S
Oskar Teodor Löfgren, Nordmon
Oskar Albanus Olsson
Karl Valdemar Erlandsson
Ossian Jansson
Arvid Teodor Bäckelin
Karl Fritiof Lindeberg, Fredros
Treskog Mången
Gustaf Ferdinand Jonsson
Tvärud
Gustaf Valfrid Nyström
25 Rickard Axelsson
Årbotten Lilla
Danielsson Karl
Öjerud
Otto Andersson