Mällstuga, St.Gårdsås - sidan nr 5
G046
-
G050B
G055: Foto Geo.F.Riel, 339 W Madison St, Chicago
-
G057: Text på baksidan: Här ser du David, grandma and Barbara
-
G069: Text på baksidan: Här ser du Wennerströms som sitter på första raden med mamma, bakom står Wennerströms dotterdotter, bredvid henne står Edits man samt lilla Britta sedan Edit och pappa
-
G076: Foto-Waldemar Dahls Fotografi-Atelier, Söderhamn
-
G085: Foto O.Andersson, Arvika
-


Föregående sida
Tillbaka till sid.förteckning