Där-Väste, Kyrkskogen

Siste ägare: Ellen och Oskar Hansson.
Flyttade till Sunne på 1940-talet.
Till Där-Väste hörde ett utbruk - Väste-tomta. Det låg norr om Tomte-tomta, ett
utbruk som hörde till Tomta.
Till Där-Väste hörde också Lyckorna som låg efter Kyrkvägen. (E.L.)

Tillbaka