Gunnarskogs Hästförsäkringsbolag

Gunnarskogs Hästförsäkringsblag bildades 1888. År 1890 var 223 hästar försäkrade.
År 1920 var 378 hästar försäkrade, år 1935 141 hästar, 1961 137 hästar.
Årsmöte hålls traditionellt 1 maj, numera i början av maj. Nu är ca 40 hästar
försäkrade.

Ordförande för försäkringsbolaget har varit:
Magnus Matsson, Treskog till 1900, Johan Mattsson, Årbotten till 1906,
Anders Olsson, St.Gårdsås till 1929, Magnus Olsson, St.Gårdsås till 1948,
Bror Nordling, Stommen till 1968, Ragnar Ålander, St.Årbotten till 1988.
Per-Olov Ålander, St.Årbotten är ordförande för närvarande.

Så här såg ett av de första försäkringsbreven ut (pdf-fil)
Tidningsartikel införd i samband med 100-årsjubileet. (pdf-fil)
Gunnarskogs Hästförsäkringsbolags Reglemente *)

*)Kräver ett insticksprogram som kan hämtas här:Tillbaka