Jordbrukarnas Ungdoms Förbund i Gunnarskog

JUF fanns i Gunnarskog åtminstone år 1945, vilket framgår av
nedanstående tidninsartikel från Arvika Tidning 10 november 1945:
Gunnarskogs JUF får eget linverk.

År det någon som har mer upplysning om denna förening vore jag tacksam
för ett telefonsamtal eller ett mail.

Tillbaka