Sälboda Blåbandsförening

Av vidstående artikel kan vi se att det var blåbands-
föreningen som byggde Fridhem som senare övergick i logen Sveas ägo.

Tillbaka