Lövnäs

Torp och gårdar
Barkladfallet (se Fallet)
Brattfallet
Där Nol
Där Oppe
Fallet
Hagen*)
Knutstorp Norra
Knutstorp Södra
Svensbråten
Säterfallet Övre
Säterfallet Nedre

Till hemman