Mangen

Torp och gårdar:
Bergstuga
Björnrya
Bröttorpet
Byggmästaretorp
Där Öste
Hundviken
Hundviksedet
Herrdalstorpet
Laulandstäppa
Nabben
Nedre Mangfalla
Övre Mangfalla
Nytomta
Ridstigningsbråten
Solbergstomta
Där Oppe
Där Väste
Lennartstomta
Mangen
Mattssonstomta
Mon
MångmonNyhem
Tenhöjdsätra
Västra Baggerud
Åsen
Östra Baggerud
Östtomta

Till hemman