Bruket, Mitandersfors


Bruket till vänster (där smederna bodde) och
Finlandsstugan till höger.

Tillbaka