Finlandsstugan, Mitandersfors


Finlandsstugan till höger och
Bruket till vänster (där smederna bodde)

Tillbaka