Kvarnen numera kraftstationen, Mitandersfors.


Kvarnen och timmerrännan. Foto från familjen Solbergs
album

Gamla kvarnen vid Mitandersfors. Foto från familjen
Solberg album.

En ännu äldre kvarn vid Mitandersfors. Foto från familjen
Solbergs album. 
    Inga sköter kraftverket - tidningsartikel från 1975

Tillbaka